I bogen “Som syet til Jorden” af Else Østergaard, fortælles primært om de norrøne dragter, der er lidt yngre end vikingetid og derfor tilhører tidlig middelalder. Men da al udvikling og information over lange afstande gik langsomt, er de teknikker og metoder, der fortælles om i bogen også repræsentative for vikingetid.

    Bogen omtaler det danske fund Moselundkjortlen fra tidligst år 1050 og sammenligner det med de norrøne dragter. År 1050 er stadig vikingetid og moselundkjortlen er da også sammenlignelig i udtryk med de billeder vi finder af dragter, der findes på Bayeuxtapetet.

    Vinteren 2007/2008 syede jeg en rekonstruktion af Moselund-kjortlen. Til udvikling af mønster brugte jeg bogen “Som syet til Jorden” af Else Østergaard, som har et foto af dragten som fundet, bredt ud på lærred, da sytråden var gået i opløsning. Desuden fik jeg hjælp af min mor, Astrid Jørgensen, der er uddannet som tøjdesigner fra Kunsthåndværkerskolen.

    Moselundkjortlen er en rytterdragt, derfor er den slidset op i midten.


Bodil Kreativ Jørgensen

Moselundkjortlen

B & T’s side../../Bodil_og_Tanjas_Hjemmeside.html
VikingeHåndværk../VikingeHandvrk.html